Od 15. lipnja dopušteno održavanje sportskih natjecanja uz gledatelje Sportska natjecanja mogu se održavati na otvorenom s gledateljima uz strogo poštovanje propisanih mjera i higijenskih uvjeta

Navijači na stadionu HNK Gorica
Goričani imaju vjerne navijače / Foto: Gorica.info

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je preporuke za održavanje sportskih natjecanja na otvorenom, uz prisutnost gledatelja. Organizacija sportskih natjecanja moguća je na otvorenim sportskim objektima, uz prisutnost gledatelja, na kojima su osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti propisani važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju pojedinim sportskim objektom.

Evidencija gledatelja

Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba u gledateljstvu radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski broj osobe.

Raspored sjedenja i maksimalan broj gledatelja

Na tribinama predviđenim za gledateljstvo osobe smiju sjediti na način da su udaljene 1,5 metar jedna od druge odnosno preporučuje se da maksimalan broj osoba u gledateljstvu ne prelazi 1/3 kapaciteta na tribinama. Preporučuje se da osobe u gledateljstvu sjede tako da nisu smještene jedna iza druge već da u svakom sljedećem redu osoba sjedi za dva mjesta pomaknuta udesno u odnosu na osobu u prethodnom redu.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature

Gledatelji trebaju na dan dolaska na utakmicu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), osoba se treba telefonski javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.

Fizička udaljenost

Za vrijeme ulaska i izlaska iz sportskog objekta, kao i tijekom boravka odnosno prolaska gledatelja kroz zatvorene prostore sportskog objekta na kojem se održava natjecanje (hodnici, sanitarni čvor i sl.) preporučuje se držati razmak od 1,5 metra kao nužnu fizičku udaljenost.

Veličina prostora i maksimalni broj osoba

Treba osigurati najmanje 7 m2 neto površine poda po osobi odnosno 10 m2  bruto površine. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje, organizatore i ostalo osoblje koje sudjeluje u organizaciji natjecanja, odnosno sve osobe koje se nalaze u prostoru za održavanje sportskog natjecanja.

Dozatori dezinficijensa trebaju biti postavljeni na svakih 50 m2 u svim zatvorenim prostorima sportskog objekta (svlačionice, sanitarni čvor i druge prostorije u zatvorenom dijelu sportskog objekta). Na igralištima za ekipne sportove na ulazu u teren, kod klupe za rezervne igraće, suce, delegate i ostale službene osobe te oko terena uz aut liniju na svakih 20 do 30 m udaljenosti potrebno je postaviti jedan dezinficijens. Kod pojedinačnih sportova uz svako borilište jedan dozator, a najmanje po jedan na svakih 200 m2  unutar natjecateljskog prostora objekta koji ima više borilišta.

Dezinficijens za opremu

U spremištu opreme potrebno je postaviti na svakih 50 m2  jedan dezinficijens zapremnine 500 mL. Na borilištu oko terena za ekipne sportove treba biti dostupan prenosivi dezinficijens na svakih 20 m, odnosno uz svaku spravu na otvorenom športskom objektu ili uz svako borilište za pojedinačne sportove na način da je najmanje jedan na 100 m2 .

Preporuča se nošenje maski u zatvorenim prostorima i često dezinfekcija ruku
Preporuča se nošenje maski u zatvorenim prostorima i dezinfekcija ruku Foto: Pixabay

Odlaganje otpada

U svim prostorima unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima.

Fizička udaljenost na recepciji i drugim zajedničkim prostorijama u zatvorenom dijelu objekta.

Potrebno je osigurati dovoljnu udaljenost između osoblja na recepciji i posjetitelja te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu distancu). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u prostoru recepcije i drugim zajedničkim prostorijama u zatvorenom dijelu objekta sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra.

Evidencija

Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska predstavnika organizatora, trenera, instruktora, voditelja, sportaša, asistenata i ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje sportskog natjecanja.

Raspored

Sportska natjecanja smiju biti održana samo sukladno rasporedu i s točno onim sportašima, odnosno natjecateljima i trenerima, organizatorima ili voditeljima navedenima u rasporedu te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je također navedeno u rasporedu.

Plan i prioriteti. Ako više natjecatelja koristi sportski objekt za športska natjecanja, treninge i druge sportsko-rekreativne aktivnosti, prioritete će odrediti organizator ili predstavnik natjecatelja zajedno s pravnom osobom koja upravlja sportskim objektom.

Higijena prostora

Higijenski i sigurnosni uvjeti. Dok su na snazi posebne mjere, u športskom objektu gdje se odvija natjecanje moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju športskim objektom. Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekta (ulazni prostor, recepcija, natjecateljski prostor, sanitarni čvorovi, svlačionice i prostori za tuširanje).
Potrebno je redovito prozračivati sve unutrašnje prostore, osobito između svake aktivnosti, odnosno osigurati stalno prozračivanje, kad god je to moguće.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju

Opća preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtara i posvetiti pozornost održavanju pravilne brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i obnovu zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka, što smanjuje koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Učestalo čišćenje i dezinfekcija

Tijekom dana potrebno je što češće dezinficirati zatvorene dijelove športskih objekata u kojima se provodi natjecanje (što obuhvaća sve dijelove sportskog objekta – natjecateljski prostor, sanitarni čvor…).

Dezinfekcija tijekom pauze

Sve često dodirivane površine u prostorima športskih objekata koji su u uporabi tijekom natjecanja potrebno je prije i nakon natjecanja te u svakoj većoj pauzi temeljito dezinficirati sukladno uputama HZJZ-a i što je moguće češće provjetravati. Posebnu pozornost obratiti na prostore svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarne čvorove.

Maske za lice

Zaposlenicima se preporučuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom boravka u zatvorenim prostorima, osim u slučajevima kada to onemogućava obavljanje djelatnosti.

Dezinfekcija i higijena opreme

Nakon korištenja rekvizita, sprava i ostale opreme potrebne za natjecanje, natjecatelj ili za to zadužena osoba dužni su ih dezinficirati odmah po završetku natjecanja.

Konzumacija tekućina

Svakom se sportašu preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali otpad nastao tijekom natjecanja odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

Zadržavanje u prostorima

Nakon natjecanja sportaši i ostalo osoblje uključeno u provedbu natjecanja ne zadržavaju se u prostorima dulje nego što je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje treba svesti na nužni minimum.

Tvornica sadržaja - Vodimo Vas do cilja
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare