Sutra je zadnji dan za promjenu podataka u biračkom popisu Važna uputa za birače koji žele glasati na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.

Izbori 2020
Na izborima mogu glasovati samo glasači koji su upisani u birački popis i imaju važeću osobnu iskaznicu / Foto: Screenshot

Birači koji žele glasati na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2020. mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. Rok za podnošenje zahtjeva istječe sutra, 24. lipnja 2020. Zahtjevi se mogu predati neposredno u nadležnom upravnom tijelu, elektroničkom poštom ili kroz sustav e-Građani, objavilo je Ministarstvo uprave.

Pozivaju se birači, pripadnici nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim upravnim tijelom županije odnosno Grada Zagreba koje vodi registar birača. Ministarstvo uprave podsjeća birače da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača.

Birači koji imaju prebivalište u Hrvatskoj

Birači koji imaju prebivalište u Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora neće biti u mjestu svog prebivališta, mogu zatražiti privremeni upis ako žele glasovati u Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta. Birači se privremeno upisuju u registar birača za mjesto gdje će se zateći na dan održavanja izbora.

Birači koji su zatražili privremeni upis izvan mjesta prebivališta glasuju za svoju izbornu jedinicu, glasovati će moći samo na biračkom mjestu koje odrediti nadležno izborno povjerenstvo za privremeno upisane birače.

Iznimno, biraču se može na njegov zahtjev omogućiti privremeni upis u registar birača unutar istoga grada ili općine, ukoliko će se na dan izbora za Hrvatski sabor zateći na području drugog naselja unutar istoga grada ili općine u kojoj ima prebivalište i radi se o istoj izbornoj jedinici, u kojem slučaju, birač glasuje na redovnom biračkom mjestu.

Ako birači žele glasovati u inozemstvu tada trebaju zatražiti prethodnu registraciju. Birači se prethodno registriraju za državu odnosno konzularno područje gdje će se zateći na dan održavanja izbora u inozemstvu. Zahtjev za prethodnu registraciju birači mogu podnijeti nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača.

Birači koji imaju prebivalište u Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora će se zateći izvan mjesta svog prebivališta ili u inozemstvu mogu, iznimno, zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i konzularnog područja na kojem će se zateći na dan izbora, temeljem koje će moći glasovati: na biračkom mjestu naznačenom na potvrdi ili na (bilo kojem) redovnom biračkom mjestu unutar svoje izborne jedinice, uključujući redovno biračko mjesto birača ili na (bilo kojem) posebnom biračkom mjestu izvan svoje izborne jedinice ili na biračkom mjestu određenom u (bilo kojoj) diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Izdavanje potvrda za glasovanje na dan održavanja izbora

Ministarstvo uprave podsjeća birače koji imaju prebivalište u Hrvatskoj, da samo birači koji imaju prebivalište u Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.

Birači koji imaju prebivalište u Hrvatskoj, a prilikom dolaska na biračko mjesto se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača jer primjerice nemaju važeću osobnu iskaznicu, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaju nadležna upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba prema mjestu prebivališta birača.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu.

Tvornica sadržaja - Vodimo Vas do cilja
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare