Mikropoduzetnici, provjerite imate li pravo na potporu zavoda za zapošljavanje, počelo je podnošenje zahtjeva za srpanj Potpora za očuvanje radnih mjesta kod mikropoduzetnika u djelatnostima pogođenim koronavirusom za srpanj iznosi 2000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu pod uvjetom da su u lipnju 2020. imali pad prihoda za najmanje 50 posto u odnosu na lipanj 2019.

mikropoduzetnici

 

Za potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje mogu se javiti poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika (mikropoduzetnici), a mjera je namijenjena svim zaposlenima na određeno ili neodređeno vrijeme, uključujući osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste te vlasnike obrta. Potpora za srpanj iznosi 2000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, dok će se za radnike u nepunom radnom vremenu izračunavati proporcionalno prema odrađenim satima. Zahtjeve možete predati od danas pa do do 31. srpnja 2020. godine.

Mikropoduzetnici trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50 posto u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi za lipanj 2020. i lipanj 2019. Isplata troškova plaća za srpanj 2020. odobravat će se za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 7.

Potpora za srpanj se neće odobriti ni za zaposlene nakon 30. lipnja ove godine bez obzira na razlog zapošljavanja. Potpore se ne mogu koristiti za isplatu plaća umirovljenicima ili radnicima iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Tko može koristiti ovu potporu

Mjere mogu koristiti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29. veljače ove godine. Potpora će se odobravati za srpanj, a nakon toga će Upravno vijeće HZZ-a svakog mjeseca donositi odluku o produženju mjere.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak, trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere jer je zabranjena kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.

Ograničenja za korisnike potpore

Poslodavci mogu s HZZ-om dogovoriti da stave u mirovanje aktivne ugovorne obveze vezane uz mjere aktivne politike zapošljavanja koje uključuju trošak plaće kako bi mogli koristiti mjeru za očuvanje radnih mjesta.

Po isteku razdoblja korištenja mjere za očuvanje radnih mjesta nastavit će koristiti mjere aktivne politike zapošljavanja koje su stavili u mirovanje, u skladu s aneksom ugovora s HZZ-om.

Svoje ugovore s HZZ-om u mirovanje mogu staviti i poslodavci koji koriste potpore za samozapošljavanje. Oni potpore mogu koristiti za sebe i za ostale zaposlene. Ugovor koji regulira korištenje potpora za samozapošljavanje u mirovanju je u razdoblju dok se koriste potpore za očuvanje radnih mjesta. Po isteku tog razdoblja ponovo se aktivira ugovor vezan uz potpore o samozapošljavanju u skladu s aneksom ugovora.

Mjeru za očuvanje radnih mjesta neće moći koristiti poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora.

Poslodavac za vrijeme korištenja mjera mora obavljati svoju gospodarsku aktivnost, odnosno radnici moraju obavljati poslove u skladu s opisom radnog mjesta.

Tko nema pravo na potporu

Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti ovu mjeru, kao ni obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak. Tvrtke u stečaju mogu koristiti mjeru ako su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29. veljače 2020. te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu mogu koristiti mjeru ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine.

Odabir korisnika potpora i kriteriji

Poslodavci mikropoduzetnici trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50 posto u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi za lipanj 2020. i lipanj 2019.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prometa za najmanje 50 posto u lipnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine predajom PDV obrazaca za lipanj i veljaču 2020. godine.

Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrazaca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje. Ako je postotak pada prihoda najmanje 50 posto, uz zadovoljavanje ostalih uvjeta, može se odobriti potpora.

Ako iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost zahtjeva, HZZ može zatražiti dodatnu dokumentaciju. Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Predaja zahtjeva i dokumentacije

Standardizirani obrazac za predaju zahtjeva s pripadajućim tablicama dostupan je na internetskoj stranici HZZ-a i na web stranici mjere.hr. Uz zahtjev i tablice poslodavac mora priložiti izjavu o točnosti podataka i razlozima za korištenje potpore.

Iz HZZ-a najavljuju da će zaprimljene zahtjeve obraditi u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije.

Tvornica sadržaja - Vodimo Vas do cilja
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare