Prilika za nezaposlene: Država opet daje poticaje za samozapošljavanje, ali po novim uvjetima Hrvatski zavod za zapošljavanje aktivirao je mjeru za samozapošljavanje, glavna novost je da ugovorno razdoblje traje 24 mjeseca u odnosu na dosadašnjih 12

samozapošljavanje HZZ mjere
Foto: Pixabay

Među nekoliko mjera za očuvanje radnih mjesta, koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, aktivirana je i mjera poticanja samozapošljavanja, privremeno obustavljena sredinom ožujka. Ako ste nezaposleni i odlučite se na pokretanje vlastitog posla, od početka srpnja opet možete ostvariti pravo na sufinanciranje opravdanih troškova, ali po novim pravilima. Izmjene se odnose na trajanje mjere pa tako prema novim uvjetima ugovorno razdoblje traje 24 mjeseca u odnosu na dosadašnjih 12. Korisnici potpore su obavezni u prvih 12 mjeseci mjere opravdati potporu, a drugih 12 mjeseci održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa.

Potpore do 100 tisuća kuna

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika i to u iznosima od 75 tisuća kuna do 100 tisuća kuna ovisno o djelatnosti. Za obje skupine korisnika moguće je dobiti i dodatnih 10 tisuća kuna za jedan poslovni subjekt, ukoliko se potpora za samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

Najviše poticaja dobit će prerađivačka industrija i djelatnosti u građevinarstvu

Iz Zavoda za zapošljavanje objašnjavaju da je izmjena kriterija za potporu male vrijednosti za samozapošljavanje bila nužna radi kvalitetnog odabira korisnika potpore koji zaista žele ići u poduzetništvo te zbog boljeg iskorištavanja sredstava potpore. Stoga je najviši iznos potpore sada predviđen za djelatnosti koje su visoko radno intenzivne i nedostajuće na tržištu poput prerađivačke industrije i svih djelatnosti u građevinarstvu.

Skupinu do 100 tisuća kuna čine djelatnosti koje pripadaju u područja: rudarstva, prerađivačke industrije, opskrbe vodom, uklanjanja otpadnih voda i gospodarenja otpadom, djelatnosti sanacije okoliša te građevinarstva.

Ukinut je regionalni karakter mjere u smislu iznosa potpore, ali je kroz obrazac ocjenjivanja postignuto dodatno vrednovanje projekata koji dolaze iz najnerazvijenijih jedinica lokalne samouprave. Radi omogućavanja bolje iskoristivosti potpore za korisnike uvedena je isplata potpore u jednokratnom iznosu.

Evo tko nema pravo na potporu za samozapošljavanje

Potpora za samozapošljavanje ne može se odobriti za djelatnosti koje su neprihvatljive za financiranje, a to su poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala, financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, poslovanje nekretninama, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge. Nisu prihvatljive ni djelatnosti povezane s umjetnošću, zabavom i rekreacijom. Kao ni djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti u manjem iznosu od traženog ukoliko se radi o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja.

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31. listopada odnosno do iskorištenja sredstava.

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 26, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva 16 odnosno 18 bodova (ovisno o mjestu prebivališta korisnika/budućeg sjedišta poslovnog subjekta).

guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare