Zagrebačka županija olakšala ostvarivanje prava na potporu za novorođenčad: Više nije potrebno slati dokumentaciju poštom, sve se rješava elektronski Roditelji se mogu prijaviti za novčanu pomoć prilikom prijave djeteta u matičnom uredu ili od kuće kroz aplikaciju e-Novorođenče

potpora za novorođenčad
Foto: Pixabay

Pravo na 1000 kuna jednokratne novčane pomoći, koju Zagrebačka županija dodjeljuje za novorođeno dijete, roditelji od sada mogu ostvariti prilikom prijave svog djeteta u matičnom uredu ili prijavom u sustav e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče.

Prilikom prijave djeteta u matičnom uredu, matičar će upoznati roditelje s pravom na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći te ukoliko ispunjavaju uvjete putem aplikacije e-Novorođenče proslijediti zahtjev Županiji na rješavanje, objavila je Zagrebačka županija.

Drugi način ostvarivanja prava moguć je prilikom upisa djeteta putem sustava e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče uz svega nekoliko klikova.

Na ovaj način, uvođenjem elektronskog zaprimanja zahtjeva za novčanom naknadom za novorođenčad roditelji više neće morati dolaziti osobno ili poštom dostavljati zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju, već će sve to moći učiniti na jednom mjestu prilikom same prijave djeteta u matičnom uredu ili putem usluge e-Novorođenče.

Za novorođenčad županija je osigurala 2,9 milijuna kuna, a prošle godine isplatila je 2.378 jednokratnih novčanih pomoći.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja/samohrani roditelj/roditelj iz jednoroditeljske obitelji, koji živi u zajedničkom kućanstvu s novorođenim djetetom, državljanin je Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem na području Zagrebačke županije najmanje jednu godinu i u trenutku podnošenja zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Zagrebačke županije.

guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare