Objavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora goričkim poduzetnicima: Grad Velika Gorica daje 1,4 milijuna kuna. Javiti se možete do 25. svibnja Poduzetnici koji su dobili potporu na javnom pozivu iz veljače ove godine ne mogu se javiti na ovaj javni poziv /// Maksimalni iznos potpore po zaposlenom može iznositi do 3.000 kuna /// Maksimalni broj zaposlenih za obračun potpore po obrtu ili trgovačkom društvu je pet

javni poziv
Foto: Pixabay

Grad Velika Gorica objavio je javni poziv za dodjelu potpora malim poduzetnicima pogođenima pandemijom. Na raspolaganju je 1,4 milijuna kuna, a prijave se primaju do 25. svibnja.

Potpore će dobiti mali poduzetnici u proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima kojima je uslijed posebnih okolnosti uvjetovanih pandemijom COVID-19 otežano poslovanje.

Kriterij za dodjelu potpora je postotni pad poslovnih prihoda, a visina potpore ovisi o broju zaposlenih. Maksimalni iznos potpore po zaposlenom može iznositi do 3.000 kuna. Maksimalni broj zaposlenih za obračun potpore po obrtu ili trgovačkom društvu je pet. Ako je ukupno zatraženi iznos sredstava veći od osiguranih sredstava, prednost imaju prijavitelji s  većim postotnim padom poslovnih prihoda ili primitaka.

Potpora je namijenjena mikro i malim subjektima malog gospodarstva sa sjedištem, a obrtnicima i s prebivalištem na području Grada Velike Gorice.

Cilj dodjele potpora je održavanje likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanje zaposlenosti uslijed posebnih okolnosti poslovanja subjekata malog gospodarstva nastankom negativnih učinaka pandemije COVID-19.

– Ovo je drugi krug potpora Grada Velike Gorice našim poduzetnicima pogođenim pandemijom. Nakon prvog kruga u kojem je podijeljeno nešto više od 800 tisuća kuna, sada je za potpore na raspolaganju dodatnih 1,4 milijuna kuna – kazao je v.d. gradonačelnik Krešimir Ačkar.

Prihvatljivi Korisnici potpora su poduzetnici koji imaju najmanje jednu zaposlenu osobu u punom radnom vremenu (vlasnik ili zaposleni radnik), koji nisu u blokadi na dan podnošenja zahtjeva na javni poziv, koji nemaju dugovanja prema Gradu Velikoj Gorici i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada do dana podnošenja zahtjeva. Uvjet je također da su osnovani do 30.9.2020. godine. Na javni poziv se mogu javiti poduzetnici koji se bave sljedećim djelatnostima:

Područje Naziv područja
C Prerađivačka industrija
H Prijevoz i skladištenje (izuzev odjeljka 53)
I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne djelatnosti (izuzev odjeljka 77)
P Obrazovanje
R Umjetnost, zabava i rekreacija (izuzev odjeljka 92)
S Ostale uslužne djelatnosti (izuzev odjeljka 94)

Poduzetnici koji su ostvarili potporu po Javnom pozivu za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19 u 2021. godini, nisu prihvatljivi korisnici na ovom javnom pozivu.

Potpora se odobrava za osnovna i obrtna sredstva. Poduzetnik ne može ostvariti pravo na potporu za pokriće istih troškova za koje je već ostvario pravo na potporu iz drugih proračuna (državni, županijski, gradski).

Na temelju javnog poziva koji je Grad raspisao u veljači ove godine, potpore je dobilo 85 goričkih malih poduzetnika, a ukupno je podijeljeno 813.000 kuna.

 

 

guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare