Velika Gorica pred prvim ovogodišnjem rebalansom proračuna: Tko su najveći dobitnici, a tko gubitnici preraspodjele gradskog novca? Predloženim rebalansom proračuna najzadovoljniji bi mogli biti biciklisti /// Ništa od projekta gradskog otvorenog bazena /// Projekt uređenja zgrade Stare općine čekat će neka bolja vremena /// Novo reciklažno dvorište dobit će ogradu /// Manje novca sportu /// Više za programe vjerskih zajednica

realans proračuna na vijeću
Pred Gradskim vijećem naći će se rebalans proračuna / foto: Matej Crnogaća

Gradsko vijeće Velike Gorice sljedećeg će ponedjeljka, 26. srpnja održati sjednicu na kojoj će, proizlazi iz dnevnog reda, glavni naglasak biti na rebalansu gradskog proračuna. Gradsko vijeće u ovom sazivu konstituirano je prije mjesec dana nakon svibanjskih lokalnih izbora.

Podsjetimo, u Vijeću većinu drži HDZ s partnerima (12 vijećnika) uz podršku tri vijećnika Domovinskog pokreta. SDP s partnerima (7 vijećnika) i Most (5 vijećnika) ostali su u oporbi.

Gradonačelnik Krešimir Ačkar sa suradnicima je pripremio prijedlog rebalansa proračuna koji će stići na vijećničke klupe. “Ukupni planirani prihodi i primici uvećavaju za iznos od 26.934.045,00 kn i iznose 577.803.045,00 kn, ukupni rashodi i izdaci uvećavaju za iznos od 9.557.975,00 kn i iznose 561.122.975,00 kn¸ čime uz prijenos viškova iskazanih u posebnom dijelu proračuna u visini 5.106.485,00 kn i pokriće manjka Grada u visini 21.786.555,00 kn, proračun 2021. čine uravnoteženim”, navodi se u uvodu obrazloženja rebalansa gradskog proračuna.

Navest ćemo one stavke koje se najviše mijenjaju na rashodovnoj strani gradske blagajne kako je do kraja godine vidi gorička gradska uprava.

 • Upravni odjel za lokalnu samoupravu: Povećanje za sanaciju posljedica potresa na našem području kroz povećano sufinanciranje Civilne zaštite (1,35 milijuna kuna više) te 600.000 kn za nabavku kućica u koje su smješteni oni čiji su objekti najviše stradali u potresu.
 • Upravni odjel za mjesnu samoupravu: Ukupno povećanje za 1,42 milijuna kuna u kojem je, među ostalim, uključena plaća za novog djelatnika, ali i povećanje od oko 900.000 kuna za male komunalne akcije.
 • Upravni odjel za financije: Predlaže se smanjenje rashoda za financijske i fiskalne poslove u iznosu od 11,6 milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi na smanjenje rashoda/izdataka predviđenih za plaćanje kamata te otplata glavnice po primljenom zajmu od drugih razina vlasti.
 • Javna rasvjeta: Milijun kuna više za troškove energije koji sada ukupno iznose 5,2 milijuna kuna.
 • Održavanje nerazvrstanih cesta: Povećanje za gotovo 2,5 mil. kn radi sanacije nadvožnjaka Velika Mlaka, jugozapad na cesti Ž330200.
 • Održavanje javnih zelenih površina: Predlaže se umanjenje za 1,75 milijuna kuna.
 • Građenje nerazvrstanih cesta: Povećanje od 1,3 mil. kn zbog novih troškova proizašlih iz provedenih javnih nabava.
 • Gradnja gradskog groblja: Povećanje za 1,2 milijuna kuna zbog dovršetka oproštajne građevine u Kušancu, mrtvačnice u Dubrancu i platoa na groblju u Šiljakovini.
 • Poboljšanje biciklističke infrastrukture: To je novi projekt za koji bi se izdvojilo 6,4 mil. kn (rasvjeta na biciklističkoj stazi Velika Gorica – Velika Mlaka, gradnja biciklističke staze Velika Gorica – Staro Čiče uz Vukovinsko jezero).
 • Građenje objekata vodoopskrbe i odvodnje: Zbog sanacije razrovanih ulica kao posljedice projekta Aglomeracije predlaže se povećanje rashoda za 6,1 mil. kn.
 • Izgradnja bazena: Ukida se stavka od pola milijuna kuna, projekt se neće realizirati ove godine.
 • Izgradnja dječjeg vrtića Selnica: Predlaže se povećanje od 2,6 mil. kn potrebnih za dovršetak tog objekta.
 • Izgradnja objekta Stare općine: Predlaže se smanjenje rashoda za 1,5 mil. kn i odgoda tog projekta.
 • Prijevoz putnika u javnom prijevozu: Povećanje subvencije za 4,69 milijuna kuna zbog povećanog zahtjeva ZET-a.
 • Izgradnja odlagališta Mraclinska Dubrava: Umanjenje predviđenih sredstava za 800.000,00 kuna, s obzirom da su se radovi realizirali u manjem opsegu od planiranih.
 • Izgradnja Reciklažnog dvorišta Velika Gorica: Ovaj projekt je izazvao veliku zabrinutost stanovnika Kurilovca u čijem će se susjedstvu nalaziti pa je Gradska uprava odlučila predložiti povećanje izdataka za milijun kuna zbog značajnog porasta cijena materijala, a dodatno je predviđeno i postavljanje posebne zaštitne ograde kao dodatne zaštite od buke.
 • Programi vjerskih zajednica: Povećanje za 180.000 kn.
 • Pomoć umirovljenicima: Sredstva se uvećavaju jer je iznos novčane pomoći koji su umirovljenici dobili za Uskrs uvećan. Kako bi se umirovljenicima mogla isplatiti božićnica, potrebno je planirati dodatna sredstva.
 • Poduzetnički inkubator: Sredstva se umanjuju za 2.400.000,00 kn s obzirom da se predviđa da će preostala sredstva biti dostatna za provođenje planiranih aktivnosti na projektu do kraja godine.
 • Energetska obnova i rekonstrukcija Upravne zgrade Šetalište F. Lučića: Ukupna sredstva umanjuju se za 1.849.500,00 kn zbog novih okolnosti nakon potresa i nužne konstrukcijske obnove zgrade.
 • Razvoj sporta i rekreacije: Predlaže se umanjenje za 375.000 kn.
 • Šire javne potrebe u predškolskom odgoju: Povećanje za 870.000 kn zbog povećanog broja djece u privatnim vrtićima.
 • Javne potrebe u predškolskom odgoju: Sredstva se uvećavaju kod svih proračunskih korisnika – dječjih vrtića za ukupno 2.967.470,00 kn.
 • Javne potrebe u školstvu: Radne bilježnice za osnovnoškolce bit će financirane s 2,2 mil. kn iako je Zagrebačka županija odustala od tog projekta (novac je planiran kod osnovnih škola).

Pretpostavlja se da gradonačelnik Ačkar ne bi trebao imati velikih problema s prihvaćanjem ovako predloženog rebalansa gradskog proračuna iako se može očekivati dosta rasprave na Gradskom vijeću. Naime, većina HDZ-a i partnera uz pomoć Domovinskog pokreta ne bi trebala biti upitna.

Tvornica sadržaja - Vodimo Vas do cilja
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare