Država i za srpanj daje potpore za radnike: Uvjet za dobivanje novčane pomoći je pad prihoda i potvrde da su zaposlenici cijepljeni

potpore
Foto: Gorica.info

Država i za srpanj daje potpore za radnike. Naime, Hrvatski zavod za zapošljavanje u petak je prihvatio mjeru za zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za srpanj 2021. Mjera je namijenjena poslodavcima iz sektora prijevoz i skladištenje – prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe, uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima.

Mjera se odnosi i na djelatnosti umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih.

Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja također imaju pravo na potporu.

Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.

Atletski klub Velika Gorica

Ova mjera može biti dodijeljena svim poslodavcima koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO – a do 28. veljače 2021. godine i to za radnike zaposlene najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.

Zahtjevi se zaprimaju od 26. srpnja do 25. kolovoza

Isplata mjesečnih troškova plaće za srpanj 2021. godine odobravat će se za zahtjeve zaprimljene od 26. srpnja do zaključno 25. kolovoza 2021. godine.

Važno je naglasiti kako se poslodavcu može odobriti korištenje potpore za srpanj za sve radnike za koje poslodavac traži potporu ako do zaključno 25. kolovoza 70 i više posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda. Za 70 i više posto Covid-potvrda poslodavac može ostvariti 100% potpore.

Ako na dan 25. kolovoza manje od 70 posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu tada se postotak potpora može odobriti sukladno postotku udjela radnika s EU digitalnim COVID potvrdama.

Za manje od 70 posto Covid potvrda poslodavac može ostvariti potpore proporcionalno, tj. jednako postotku udjela Covid-potvrda od ukupnog iznosa potpore

HZZ će podatke o cijepljenju radnika dobiti od drugih institucija

Hrvatski zavod za zapošljavanje će do podataka o posjedovanju EU digitalnu COVID potvrde ili stečenim uvjetima za posjedovanje EU digitalne COVID potvrde doći na temelju razmjene podatka sa nadležnim tijelima, navode iz HZZ-a.

Kriteriji za dodjelu potpore je i dokaz o padu prihoda/primitaka u propisanim usporednim razdobljima. Izuzetak su poslodavci s područja pogođenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije ne moraju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka. Navedeni poslodavci kod podnošenja zahtjeva izjavit će pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su nastupile okolnosti iz kriterija za dobivanje potpore.

guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare