Raspisan natječaj za zakup državnog zemljišta u katastarskoj općini Staro Čiče

zemljišta
Foto: Pixabay

Grad Velika Gorica raspisao je javni natječaj zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području katastarske općine Staro Čiče. Zemljište se daje u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. U zakup se daje oranica površine 2640 kvadrata, a početna zakupnina iznosi 95,83 kune.

Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.

Sudionik javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala.

Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup smatra se nevažećom.

Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju za zakup od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.

Zakupnina se plaća godišnje. Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine.

Natječaj je otvoren do 16. prosinca.

 

guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare