Raspisan natječaj za postavljanje kioska na javnim površinama u Velikoj Gorici i Vukovini

kioska
Foto: Gorica.info

Grad Velika Gorica raspisao je natječaj za davanje u zakup lokacija na javnim površinama za postavljanje kioska. Na području Grada nude devet lokacija za kioske i još četiri u Vukovini.

Lokacije se daju u zakup na pet godina. Naknada za korištenje lokacije plaća se prije sklapanja ugovora o zakupu.

U zakup se daju lokacija na Trgu kralja Tomislava (kod Muzeja Turopolja), Trgu kralja Tomislava-Šetalište Franje Lučića, Zagrebačka-Ulica dr. Jurja Dobrile (uz postojeću  nadstrešnicu na autobusnom stajalištu), Ulici dr. Jurja Dobrile (istočni ulaz na groblje Velika Gorica), Ulici dr. Jurja Dobrile (istočni ulaz na groblje Velika Gorica), Ulici Matice Hrvatske-Trg Maršala Tita, Ulici Matice Hrvatske-Trg Maršala Tita, Ulici Matije Magdalenića (kod zajedničkih garaža) i na Trgu Stjepana Radića. Za svaku lokaciju je točno propisana i namjena kojom se zakupac treba baviti.

U Vukovini se nude dvije lokacija kod groblja za prodaju svijeća i cvijeća i dvije kod pošte, jedna također za cvijeće i svijeće, a druga za prodaju voća i povrća.

Zakupnina se plaća mjesečno i može se mijenjati u skladu s važećim aktima koje donose nadležna tijela Grada Velike Gorice. Lokacija se ne može dati u podzakup, navode iz Gradske uprave.

Otvaranje javnih ponuda planirano je 1. prosinca u 9.00 sati u prostorijama gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34.

Na otvaranju ponuda mogu biti prisutni ovlašteni ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos naknade za lokaciju, pravo na sklapanje ugovora ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici gradske uprave.

 

guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare