Objavljen javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice

savjeta
Foto: Gorica.info

Objavljen je javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Velike Gorice. Savjet mladih Grada Velike Gorice savjetodavno je tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. Savjet mladih ima 11 članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Velike Gorice na razdoblje od tri godine.

Za članove se mogu kandidirati osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Velike Gorice, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Član Savjeta mladih može istovremeno biti član samo jednog savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

Pozivaju se udruge koje su, sukladno statutu, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih, a svi koji imaju sjedište odnosno prebivalište/boravište na području Velike Gorice da podnesu kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice.

Rok za isticanje kandidatura, odnosno dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave poziva na gradskim mrežnim stranicama.

guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare