Gradsko vijeće Velike Gorice donosi Etički kodeks: Može li ovo “natjerati“ političare da postanu pošteniji i počnu više raditi za javni interes?

Gradsko vijeće VG
Etički kodeks naći će se na klupama gradskih vijećnika / Foto: Matej Crnogaća

Sljedeća sjednica Gradskog vijeća Velike Gorice održat će se sljedećeg četvrtka. Pred vijećnicima je opet bogat dnevni red s 13 točaka. Jedna od zanimljivijih mogla bi biti ona o prijedlogu Etičkog kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Velike Gorice.

Etički kodeks sva predstavnička tijela općina, gradova i županija moraju donijeti temeljem odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa koji je na snagu stupio krajem prošle godine. I upravo je to sprečavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti gradskih vijećnika u fokusu Etičkog kodeksa.

Taj dokument nije dugačak, ima ukupno 22 članka i stane na četiri stranice. No radi se o bitnom dokumentu koji će jasno navesti 17 načela djelovanja kojih se moraju pridržavati političari u obnašanju javnih dužnosti. Navest ćemo ih sve, a vi sami procijenite koliko se naši gradski političari pridržavaju tih načela.

Ovih načela se moraju pridržavati nositelji političkih dužnosti:

– zakonitosti i zaštite javnog interesa, 

– odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju,

– poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja,

– čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa,

– zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti,

– konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja,

– javnosti rada i dostupnosti građanima,

– poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i nediskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti,

– zabrane svjesnog iznošenja neistina,

– iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima,

– pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani,

– aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani,

– razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine,

– prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora;

– odnosa prema službenicima i namještenicima upravnih odjela Grada koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično),

– redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih,

– osobne odgovornosti za svoje postupke.

Etički kodeks jasno navodi što je zabranjeno političarima koji obnašaju javne dužnosti:

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja donošenja odluke na Gradskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Gradskog vijeća ili sjednici radnog tijela Gradskog vijeća. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela Gradskog vijeća ili odluke Gradskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.

I, na kraju, navodi se da se nositelj političke dužnosti mora izuzeti od donošenja odluka koje utječu na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezanih osoba.

Primjenu Etičkog kodeksa pratit će Etički odbor i Vijeće časti. U slučaju povreda odredaba Etičkog kodeksa tijela političar može biti kaženjen opomenom, upozorenjem ili preporukom za otklanjanje uzroka sukoba interesa. Te sankcije donosi Gradsko vijeće Velike Gorice.

Kazne, jasno je, neće direktno “naštetiti“ nekom goričkom političaru koji se nađe u sukobu interesa, ali bi njihova objava mogla utjecati na položaj takvog političara u javnosti.

No, Etički kodeks tek treba donijeti goričko Gradsko vijeće, potom treba pričekati izbor članova Etičkog odbora i Vijeća časti, te, na kraju, da sve to skupa profunkcionira. Hoćemo li tada dobiti poštenije političare koji više rade u javnom interesu? Teško pitanje…

guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare