Danas zasjeda Gradsko vijeće Velike Gorice: Gradonačelnik Ačkar podnosi izvješće, stiže i novo kreditno zaduženje od 31 milijun kuna…

vijeće
Foto: Gorica.info

Gorički vijećnici sastat će se u četvrtak na šestoj sjednici Gradskog vijeća za koju je predložen dnevni red od 13 točaka. Nakon Aktualnog sata koji će sigurno biti zanimljiv kao uvijek, slijedi Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj – prosinac 2021.

Ovo je prvo izvješće koje gradonačelnik Krešimir Ačkar podnosi nakon pobjede na prošlogodišnjim lokalnim izborima. Na više od 30 stranica navedene su detaljno sve aktivnosti koje su odrađene u drugoj polovici prošle godine. Prioritet rada gradonačelnika bio je na realizaciji razvojnih projekata i programa kojima je cilj podizanje kvalitete života u Velikoj Gorici.

U Izvješću su detaljno navedeni svi odrađeni projekti komunalne i društvene infrastrukture od uređenja prometnica i nogostupa, predškolskih i školskih objekata, društvenih i vatrogasnih domova do analize javnog lokalnog linijskog prijevoza.

Vijećnici će raspravljati i o izvršenju proračuna za 2021. godinu. U razdoblju od 1. siječnja  do 31. prosinca 2021. ostvareni su ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Velike Gorice u iznosu od 481.882.930,18 kuna ili 83,40% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 493.240.964,80 kuna ili 87,90% od godišnjeg plana. U prošloj godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 11.358.036,62 kn, a koji sa manjkom iz 2020. godine od 27.140.701,76 kn čini ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu 38.498.736,38 kuna.

Na sjednici će biti govora i o izvršenju nekoliko programa – građenje komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica u 2021. godini, održavanje komunalne infrastrukture, javne  potrebe u kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu,…

Direktor VG Čistoće Ivan Rak predstavit će izvješće o radu ovog komunalnog poduzeća u prošloj godini.

Grad se zadužuje za 31 milijun kuna

Vijećnici će glasati i o prijedlogu odluke o podizanju kredita kod Hrvatske poštanske banke u iznosu od 31.000.000,00 kuna za financiranje kapitalnih projekata. Tim sredstvima će se financirati rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Žirek u Koprivničkoj ulici i uređenje prometne infrastrukture. Kredit se uzima na rok od sedam godina.

Gradsko društvo Crvenog križa predložilo je da žene dobrovoljni davatelji krvi koje su krv dale 30 i više puta imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu. Naime, prema važećoj odluci to pravo pripada dobrovoljnim davateljima krvi koji su krv dali 40 i više puta. Muškarci mogu krv dati četiri puta godišnje i to pravo mogu steći nakon 10 godina, dok žene u 10 godina mogu krv dati 30 puta. I zato Crveni križ predlaže da se to pravo ujednači na način da pravo na povlaštenu karta za dobrovoljne darivatelje krvi imaju muškarci s 40 i više puta darovanom krvi i žene s 30 i više puta darovanom krvi. Time ostvaruju pravo na parkiranje u svim zonama s neograničenim trajanjem parkiranja.

Vijećnici će izglasati i Etički kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Velike Gorice. Ovaj kodeks moraju donijeti sva predstavnička tijela općina, gradova i županija moraju temeljem odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa koji je na snagu stupio krajem prošle godine. I upravo je to sprečavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti gradskih vijećnika u fokusu Etičkog kodeksa.

Sanacija prometnica oštećenih tijekom radova na Aglomeraciji

Na dnevnom redu je i Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje Aneksa ugovora o financiranju troškova sanacije prometnica za potrebe EU projekta Velika Gorica „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“.

Saniranje prometnica nakon završetka projekta Aglomeracije pokazalo se nužnom potrebom. Naime, prometnice koje su i prije provedbe projekta bile u lošem stanju dodatno su uništili teški kamioni i strojevi što je dovelo do još većih oštećenja. Sredstva planirana u projekta nisu dovoljna za sanaciju tih prometnica zato je Grad Velika Gorica sklopio ugovor s VG Vodoopskrbom kojim se definiraju uvjeti financiranja sanacije prometnica širina većih od četiri metra.

Zadnja točna na dnevnom redu je projekt Aglomeracija koji bi trebao završiti u studenom ove godine. Financijska realizacija projekta do kraja ožujka iznosila je 277,4 milijuna kuna odnosno gotovo 70 posto od ugovorenih sredstava. Cjeline A1 i A2 imaju veću izvedivost radova od planiranih, dok je cjelina A3 u planiranom roku.

U završnoj je fazi evaluacija ponuda pristiglih za izgradnju pročistača, rok za donošenje odluke je 12. svibnja. Početkom travnja VG Vodoopskrba zatražila je od Hrvatskih voda povećanje vrijednosti projekta jer pristigle ponude su daleko veće od procijenjene vrijednosti radova.

guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare