Gorički Most: Tražimo da se Grad Velika Gorica aktivnije uključi u zaštitu vodotoka Turopolja

vodotoka

Zahtijevamo od Grada Velike Gorice više angažmana oko zaštite vodotoka Turopolja, ali i oko izgradnje mreže vodoopskrbe i odvodnje u našem kraju, poručili su u ponedjeljak s konferencije za novinare članovi goričkog Mosta.

– Prema podacima Hrvatskih voda prosječni vodostaj u Turopolju zadnjih 40-tak godina pao je ponegdje i do šest metara. Zbog toga su presušili mnogi potoci i vodotoci. Na najvećem zaštićenom vodonosniku Zagrebačke županije brojna su bogatstva šume, flore i faune, ali i vodocrpilišta, kao i zaštićeno izvorište rijeke Odre.

Šteta napravljena neprimjerenom regulacijom rijeke Save, nikad dovršenim oteretnim kanalom Sava-Odra-Sava, nestručnim iskopima šljunka, a u najnovije vrijeme izgradnjom hidrocentrala uzvodno od Zagreba može biti popravljena – kazao je Ivan Bekavac, vijećnik u Gradskom vijeću.

U svrhu uređenja vodostaja izrađeni su planovi intervencija na rijeci Savi. Na primjer izgradnja hidrocentrala na primjerenim mjestima, projekt Zagreb na Savi i kao zadnje umjetnim kaskadama regulirati vodostaj i vratiti ga na stare vrijednosti u našem kraju.

Bekavac ističe kako je potrebno vratiti vodostaj Save na staru vrijednost kako bi se osigurala naša vodocrpilišta, kako bi se uništeni vodotoci, njihova flora i fauna revitalizirali, kako bi se zaštitile turopoljske šume i bioraznolikost.

‘Naša priroda se još uvijek može spasiti’

Nedosljednošću i nedostatkom volje državnih, ali i gradskih službi propušteno je mnogo prilika, ali još uvijek je moguće spasiti prirodu i gospodarstvo našeg kraja, istaknuo je Bekavac.

Kristina Čižmek podsjetila je na Zakon o upravljanju vodama kojim je upravljanje vodama prepušteno u nadležnost Gradu Velika Gorica.

– Pokrivenost sustavom javne odvodnje je 74%, a priključenost je 83%. Sustavom javne odvodnje pokriveno je samo uže područje grada. To znači da svako 4-to kućanstvo na području Velike Gorice nema pristup kanalizaciji, a svako 6-to koje je imalo mogućnost spojiti se, nije to iskoristilo. Na području grada 39% kućanstava nije priključeno na kanalizaciju.

Nakon završetka izgradnje „Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ planirana je pokrivenost od 92%, a priključenost od 90% što znači da svako 6-to kućanstvo ostaje nespojeno – upozorila je Čižmek.

Vodocrpilište Velika Gorica pripada Zagrebačkom vodonosniku, više od 70% vodonosnika povezano je s rijekom Savom. Onečišćenje na području vodonosnika upućuje na zagađenje poljoprivrednog podrijetla, ali još je prisutnije zagađenje uslijed propusnosti kanalizacije i neodgovarajućih septičkih jama.

Mi već svjedočimo padu razine podzemnih voda uslijed čega je količinsko stanje od strane Hrvatskih voda ocijenjeno kao „loše“. „Loše“ je i kemijsko stanje podzemnih voda. Na području Zagrebačkog vodonosnika ukupno stanje podzemnih voda nalazi se u „lošem“ stanju, tvrdi Čižmek.

‘Grad Velika Gorica mora pritisnuti Hrvatske vode’

Razine podzemnih i površinskih voda te njihova kvaliteta direktno utječu na broj i raznolikost biljnih i životinjskih vrsta koje su još uvijek prisutne na prostoru GVG. Njihovom zaštitom i očuvanjem staništa čuvamo i sebe.

Bekavac smatra kako se sve ovo može riješiti ako Grad Velika Gorica izvrši pritisak na državnu tvrtku Hrvatske vode kako bi se konačno reguliralo korito Save. Mi tražimo da Grad aktivnije zastupa interesa građana, poručio je Bekavac.

Na novinarski upit što bi Grad Velika Gorica trebao napraviti, Bekavac je kazao kako Grad treba iskoristi svoje zakonske mogućnosti kako bi se Hrvatske vode aktivnije uključile u rješavanje ovog problema.

Bekavac je najavio kako će Mostovi zastupnici iz VI izborne jedinice o tome govoriti u Saboru i tražiti od države da se to riješi.

 

 

 

guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare