Grad Velika Gorica oglasio prodaju nekretnina u Velikoj Mlaki i Dubrancu: Evo što se prodaje i po kojim cijenama

nekretnina
Foto: Gorica.info

Grad Velika Gorica oglasio je prodaju dvije nekretnine. U Velikoj Mlaki prodaju nekretninu k.č.br. 150/6, put Velika Mlaka, površine 153 m2 upisna u zk.ul. 2367 katastarskoj općini Velika Mlaka. Početna cijena je 5.190 eura.

Druga nekretnina koja se prodaje nalazi se u Dubrancu, a radi se o 2/8 suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 875, oranica u selu površine 2905 m2, voćnjak u selu površine 2164 m2, kuća, zgrada i dvorište u selu površine 591 m2, ukupne površine 5660 m2 upisana u zk.ul. 29 k.o. Dubranec. Početna cijena je 22.200 eura.

Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na račun Grada Velika Gorica. Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

Nekretnina se prodaje prema načelu “viđeno-kupljeno” što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.

U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, nakon utvrđivanja jesu li iste pravovremene i potpune, pristupit će se odmah javnom nadmetanju.

Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama Gradske uprave 7. ožujka u 9 sati. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni zastupnici.

Tvornica sadržaja - Vodimo Vas do cilja
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare