Prijavite se za bespovratnu potporu: Zagrebačka županija daje poljoprivrednicima 130 tisuća eura za sjetvu

poljoprivrednicima
Foto: Gorica.info

Zagrebačka županija i ove godine pomaže poljoprivrednicima da lakše nabave poljoprivredni repromaterijal za sjetvu ratarskih kultura te sjetvu i sadnju presadnica. Županija je osigurala 130 tisuća eura za sufinanciranje troškove nabave repromaterijala, a subvencionira i kamatu na kredite za nabavu repromaterijala.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća upisana u Upisnik poljoprivrednika u Zagrebačkoj županiji najkasnije do 31. prosinca 2023. godine, a koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području županije. Važno je i da sjetvu i sadnju obavljaju na području Zagrebačke županije ili Grada Zagreba te da nemaju nepodmirenih obaveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

Potpora za nabavu poljoprivrednog repromaterijala za sjetvu i sadnju dodjeljuje se u vrijednosti od najmanje 300 eura ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše do 600 eura po korisniku. Intenzitet potpore ovisi o kategoriji prijavitelja – profesionalni poljoprivrednik, mladi poljoprivrednik, ekološki poljoprivrednik i mladi ekološki poljoprivrednik.

Potpora za subvencioniranje kamate za kreditiranje sjetve ili sadnje dodjeljuje se u vrijednosti do 5 tisuća eura po korisniku, s time da najmanji iznos kreditiranja mora iznositi 1.500 eura, a najveći iznos kreditiranja je 125.000 eura.

Kamatna stopa smije iznositi do 4% godišnje, za cijelo razdoblje otplate kratkoročnog kredita, a Zagrebačka županija subvencionira ukupnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita.

Javni pozivi su otvoreni do 15. studenoga, odnosno do iskorištenja sredstava, a zahtjevi se obrađuju po redoslijedu zaprimanja.

Detaljnije informacije i obrasci za prijavu dostupni su na web stranici Zagrebačke županije.

Tvornica sadržaja - Vodimo Vas do cilja
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentari
Umetnute povratne informacije
Pogledajte sve komentare